За нас хижата не е просто “дом в планината”, а важен социален стожер - място на неподправени срещи, на комуникация между хората и с природата, на тишина и спокойствие. Тя е също един своеобразен символ на не-градското, като ние се стремим да я запазим от завладяващите ни непрекъснато нови технологии, които често отдалечават хората едни от други.

Това е причината периодично да организираме различни събития на образователна, социална, художествена и други тематики.


"Чаршафиада: игри с чаршафи", 12 октомври 2019

"Приятелството в планината" - фотоизложба и награждаване, 13 октомври 2018

Литературна среща „Децата и Родината”, 31 май-2 юни 2018

"Хайка за светулки" на хижа Козя стена, 4 ноември 2017

Работилница за плетене на една кука, 20 май 2017

Литературна среща "За първи път", 8 април 2017

Откриване на читалня на хижа Козя стена, 22 октомври 2016

Кампанията “Професия ХИЖАР” - равносметка

Премиерна прожекция на документалния филм "Професия хижар", 21 януари 2016

Наградени в литературния конкурс "По билото на планината"

Литературен конкурс “По билото на планината”, 23 септември - 30 ноември 2015

Вечер на изкуствата, 19 септември 2015

Представяне на книгата “На бял свят” на Мариан Желев, 20 юни 2015

Състезание по планинско бягане "Wild Goat Run", 6 юни 2015

Кулинарен форум “Човек е това, с което се храни”, 16 май 2015

Къщичка за книги, ноември 2014 - до днес

Кампанията “Професия ХИЖАР”, септември 2014 - февруари 2016